87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 73/8, telefon (+48) 515 559 648

Oferta

Kruszywa, nawozy, paliwa stałe

W swojej ofercie posiadamy m.in. kruszywa do podbudowy dróg, prac hydrotechnicznych, produkcji betonów zwykłych i wysokich wytrzymałości, betonów mostowych, prefabrykatów betonowych, wyrobu mas asfaltowych, nawozy oraz paliwa stałe. Materiał dostarczamy drogą kolejową oraz transportem samochodowym bezpośrednio na teren budowy.

Kruszywa:

 • Granit
 • Granodioryt
 • Sjenit
 • Bazalt
 • Gnejs
 • Melafir
 • Dolomit
 • Wapień
 • Żwir

Przykładowe frakcje kruszyw:

 • 0–2 mm, 0–5 mm, 2-8 mm, 8–16 mm, 2–5 mm, 5–8 mm, 8–11 mm, 11–16mm, 16–22 mm
 • 0-31,5 mm, 0-63 mm, 4-31,5 mm, 31,5-50 mm, 31,5-63 mm,
 • 70-150 mm, 63-250 mm, 100-300 mm

Nawozy:

 • Wapienne
 • Dolomitowe

Paliwa stałe:

 • Węgiel
 • Miał węglowy
 • Groszek
 • Eko-groszek
agregate-min